Diabetesmessut Blogi

16. elokuuta 2016 11.10

Diabeteksen hoidon periaatteet haltuun – erityisesti vanhustenhoidossa

Diabetes yleistyy edelleen. Viimeksi kuluneiden 12 vuoden aikana diabetesta sairastavien määrä on kaksinkertaistunut Suomessa. Viime aikoina sairauden yleistymisen tahti on hieman hidastunut. Erityisen nopeasti on lisääntynyt diabetesta sairastavien ikäihmisten määrä: tällä hetkellä voidaan arvioida, että lähes 150 000 yli 70-vuotiaista henkilöä sairastaa diabetesta.

Sen lisäksi, että Suomessa eletään nyt pidempään, myös diabetesta sairastavat luonnollisesti elävät pidempään. Iäkkäät henkilöt ovat usein myös monisairaita ja heillä on käytössään paljon erilaisia lääkkeitä. Ikäihmisten hoidossa tarvitaankin aiempaa enemmän osaamista ja ymmärrystä diabeteksen hoidon periaatteista.   Hoidon tavoitteena on diabetesta sairastavan oma mahdollisimman hyvä vointi ja arjen sujuminen. Vaikka hyvä ja tehokas hoito voi lyhyellä tähtäimellä olla kalliimpaa, niin se on oikeastaan investointi tulevaisuuteen, sillä pitkällä tähtäimellä hyvä hoito ehkäisee lisäsairauksia, minimoi sairauden haittoja ja tuo lisää työ- ja toimintakykyä sekä laatua ja vuosia elämään.

Pitkäjänteinen hoito edellyttää tukea ja ohjausta  

Diabeteksen hoidon perustana ovat tutkimusnäyttöön ja asiantuntijoiden vankkaan kokemukseen perustuvat hoitosuositukset, alueelliset hoitoketjut ja hoitoyksikkökohtaiset hoitopolut. Hoidon yksilöllisyys astuu kuvaan samalla hetkellä kuin ihminen tulee vastaanotolle. Jokaisella diabetesta sairastavalla ihmisellä tulee olla lääkärin ja hoitajan kanssa yhdessä pohdittu hoito- ja palvelusuunnitelma. Näissä määritellään yksilölliset realistiset hoitotavoitteet, hoidon keinot ja hoidon seuranta sekä tarvittavat palvelut. Erityisen tärkeä hoitosuunnitelma on ikäihmisillä, mutta siitä hyötyvät kaikki hoidon osapuolet iästä riippumatta.  

Diabetesta sairastava tarvitsee pitkäjänteiseen hoitoon tukea ja toistuvaa ohjausta. Eihän kukaan meistä opi uusia, ennestään tuntemattomia asioita yhdellä tai edes muutamalla kerralla. Olennaista on, että diabeteksen omahoito yksilön omassa arjessa ja elämäntilanteessa saadaan toimivaksi.

Alkuvaiheen ensitiedon tarjoamisen jälkeen diabetesta sairastava henkilö tarvitsee perusohjausta. Ajan mittaan erilaisissa sairauden vaiheissa ja elämänmuutoksissa on tarvetta ajankohtaisiin haasteisiin paneutuvalle ohjaukselle. Perusohjausta toteutetaan tulevaisuudessa entistä enemmän ryhmässä ja verkon kautta. Suurelle osalle riittävät tällaiset omahoitoa tukevat peruspalvelut, mutta osa tarvitsee tuekseen jatkuvampaa yhteydenpitoa oman hoitajan ja lääkärin kanssa.

Diabeteksen hyvä hoito on kannattava investointi

Diabeteksen hyvä hoito on investointi, joka kannattaa niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Se edellyttää, että terveysalalla on riittävä ymmärrys ja osaaminen tämän monimuotoisen sairauden hoitamiseen. Lähes jokainen terveysalalla toimiva kohtaa työssään diabetesta sairastavia henkilöitä.

Syyskuiset Diabetesmessut on tapahtuma, jossa terveysalan ammattilainen saa vahvistusta osaamiseensa sekä ideoita siihen, kuinka hoitoa voi kehittää omassa toimintaympäristössä. Tapahtuma palvelee myös kuluttajia ajantasaisella ja asiantuntevalla diabetestiedolla.

Pirjo Ilanne-Parikka

Pirjo Ilanne-Parikka
Ylilääkäri Diabetesliitto  

Ilanne-Parikka luennoi Diabetesmessuilla 23.–24.9.2016 Tampere-talossa tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoidosta sekä toimivasta omahoidosta.

 


Diabetesmessujen blogi 2016

Sensoriteknologiasta elämänlaatua diabeetikon arkeen
Markku Saraheimo, LT, diabetologi

Lihavuusleikkaus toi uuden elämän
Olli Nyberg, varapuheenjohtaja, LILE ry

Vertaistuki on voimaa – isovanhemmatkin tukevat toisiaan
Eeva Autio, Isoäiti, äiti ja vertainen, aiemmin työuralla diabeteshoitaja

Minun diabetekseni ei ole kansansairaus
Janne Juvakka, toiminnanjohtaja, Diabetesliitto
 ry

Diabeteksen hoidon periaatteet haltuun - erityisesti vanhustenhoidossa
Pirjo Ilanne-Parikka, ylilääkäri, Diabetesliitto ry

Istun - enkö muuta voi?
Eira Taulaniemi, liikuntasuunnittelija Suomen Diabetesliitto ry

Säätämisen maailmanmestarit
Tanja Huutonen, Diabeteslapsen äiti ja arjen säätäjä

Ikäihmisten diabeteksen hoito tarvitsee ryhtiliikeen
Päivi Hyry, vastaava sairaanhoitaja Viola-koti, Tampere

Jokainen diabetesta sairastava on erilainen - niin on myös hänen hoitonsa
Pirjo Ilanne-Parikka, Ylilääkäri Diabetesliitto